Priporočilni seznami za bralno značko 2018/2019:

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED (učiteljica Božica Špolad Žuber)

6. RAZRED (učiteljica Nataša Špolad Manfreda)

7. RAZRED (učiteljica Božica Špolad Žuber)

7. RAZRED (učiteljica Nataša Špolad Manfreda)

8. RAZRED (učiteljica Božica Špolad Žuber)

8. RAZRED (učiteljica Nataša Špolad Manfreda)

9. RAZRED  (učiteljica Božica Špolad Žuber)

9. RAZRED (učiteljica Nataša Špolad Manfreda)

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
EKO BRALNA ZNAČKA