Projekt  »SKUPAJ BEREVA« je organizirana in sistematično vodena medvrstniška pomoč, katere namen je izboljšanje tekočega branja, bralnega razumevanja in bralne motivacije učencev prvega razreda.

Srečanja učencev potekajo v parih enkrat na dan. Par setavljata učenec, ki nudi pomoč (posluša in pomaga brati), in učenec, ki pomoč prejema (potrudi se brati besede ali tekst). Vsak dan so različni pari.

Opažen je napredek učencev na področju tekočega branja, bralnega razumevanja in bralne motivacije. Opažena pa je tudi strpnost, pozornost, kontinuiteta, vztrajnost in volja pomočnikov.

Skupaj bereva je del projekta eTwinning v mesecu, ko praznujemo svetovni dan knjige.

Koordinatorka projekta: Aurora C.