KAKO OSTATI ZDRAV

Učenci bodo na urah namenjenih ohranjanju zdravja spoznavali pomen zdravega načina življenja. Seznanili se bodo s smernicami zdrave prehrane. Raziskovali bomo različne aktivnosti o razvadah in njihovem vplivu na naše zdravje in življenje

  • Dejavnost se bo izvajala v obliki delavnic, kjer bo poudarek na aktivnostih učencev.
  • Oblike učenja bodo inovativne in privlačne, saj bo temeljni cilj dejavnosti preventiven in sicer, da učenci čim bolje ozavestijo negativne vplive sodobnih razvad in zasvojenosti (alkohol, kajenje, droge, pretirana uporaba računalnika in televizije).

Učencem bomo ponudili alternativne možnosti za uspešno zadovoljevanje osebnih potreb in gradnje pozitivne samopodobe.

ŠPORT JE ZAKON

Učenci bodo preko individualnih in skupinskih športnih aktivnosti spoznavali različne športe. Razvijali bodo gibalne in funkcionalne sposobnosti. Naučili se bodo pomena redne športne vadbe za skladen telesni in duševni razvoj. Skozi športno dejavnost se bodo učili discipline, reda in razvijali pozitivno samopodobo.

  • Šolska telovadnica in športna infrastruktura v neposredni okolici šole nudijo dobre možnosti za izvajanje nekaterih bazičnih športov (osnovna motorika, atletika, gimnastika) in športov z žogo (nogomet, košarka, odbojka, elementarne igre)
  • Ožje in širše šolsko okolje centralne šole in podružnic nudi veliko možnosti za športe v naravi …
  • V bližnjem Čedadu bomo izvajali plavalne vsebine v zaprtem bazenu.

Poseben pomen dajemo izvajanju celoletnih in občasnih športnih dejavnosti na podružnicah, saj so učenci s podružnic zaradi oddaljenosti prikrajšani za pestrost obšolskih vsebin. Ponudili jim bomo dodatne plavalne vsebine in športe, ki zaradi svojih specifik zahtevajo vodenje s strani športnega pedagoga (kolesarski izleti po okolici, smučanje, gorništvo …)

VELIKANI V ZLATOROGOVI DEŽELI

Učenci bodo predvsem z namenom spodbujanja bralne pismenosti in dviga jezikovnih ter socialnih kompetenc, skozi branje spoznavali slovenske narodne pravljice in pravljična bitja, ki nastopajo v njih. O njih se bomo pogovarjali, izdelali plakate na temo pravljic, morda tudi poustvarili bajeslovna bitja po svoji domišljiji.

K dejavnosti bomo povabili posebne goste (etnologe, pisatelje, ilustratorje).

Dejavnost bo poleg večanja bralnih kompetenc spodbujala tudi domišljijo in ustvarjalnost učencev.

TEHNOLOGIJA IN ŠPORTNO PLEZANJE

Plezanje in vzpenjanje navkreber je ena osnovnejših oblik gibanja, saj ga otrok osvaja, še preden shodi. To je šport z velikim poudarkom na gibanju. Učenci bodo  pridobili občutek za izbiro gibov in koordinacijo le teh, pridobivali  na telesni moči, gibljivosti, vzdržljivosti in vztrajnosti, vse to pa posredno vpliva na boljšo koncentracijo, ki je pomembna tako v športu, kot v šoli in v vsakdanjem življenju.

  • Športno plezanje kot mlad šport (tudi olimpijski), lahko povežemo z moderno tehnologijo. V porastu so umetne plezalne stene, na katere so pritrjeni plezalni oprimki. Učenci se bodo poleg učenja športnega plezanja spoznali tudi s tehnologijo izdelave plezalnih oprimkov.
  • S pomočjo kemijskih strokovnjakov iz TKK Srpenica, se bodo otroci seznanili z različnimi umetnimi materiali in izdelavo le teh.
  • Poiskali bomo primerno umetno maso za izdelavo oprimkov

Seznanili se bomo s tehnologijo izdelave oprimkov in jih poizkusili izdelati, ter jih preizkusili na domači plezalni steni.