Spoštovani!

Objavljamo analizo anonimne ankete za starše, ki se je nanašala na šolsko leto 2016/17.

Analiza prikazuje rezultate vrnjenih anket, na katerih so starši označili, za katero triado so dali svoje odgovore. Pod neopredeljenimi pa so zajete tiste vrnjene ankete, na katerih starši triade niso opredelili.

 

ANKETA ZADOVOLJSTVA – šol. leto 2016/17 (vprašalnik za starše)

 

Objavila:
Olga Drole, pomočnica ravnateljice