PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO

MOJE PRAVICE

Delavnico z naslovom Moje pravice smo izvedli v okviru projekta Popestrimo šolo in sicer dne 20.11.2018, na svetovni dan otrokovih pravic. V uvodu smo se z učenci pogovarjali o tem ali imajo otroci kakšne pravice in kje so te zapisane. Skupaj smo si ogledali prispevek Infodroma o Konvenciji o otrokovih pravicah (https://www.youtube.com/watch?v=cN0p_ltpCNI). Nato smo si pobližje ogledali posamezne otrokove pravice ter se o teh pravicah pogovarjali. Posebej veliko pozornosti smo namenili tezi, da so vsi otroci  enakovredni in to ne glede na videz, barvo kože, spol, jezik, vero, narodnost ali prepričanje. Ob tem pa smo poudarili, da obstaja tudi pozitivna diskriminacija, kar pomeni, da lahko določenim ljudem damo prednost prav zaradi njihovih posebnosti. Prav pozitivna diskriminacija namreč zagotavlja enakovrednost med nami. Kot dober primer pozitivne diskriminacije so učenci navedli posebni parkirni prostor za invalide, stranišče za invalide.

V glavnem delu delavnice smo spoznali, da teza o enakovrednosti vseh otrok ne drži. Otroci, ki imajo drugačno barvo kože, govorijo drugačen jezik in so drugačne narodnosti pogosto nimajo enakih pravic kot otroci iz Slovenije oziroma so jim pravice kršene. Glavni del smo namenili Pravici do šolanja in Pravici do prostega časa in igre. Ogledali smo si namreč še nekaj prispevkov Infodroma o otroškem delu.

Veliko otrokom namreč prav otroško delo omogoča šolanje.  Soočali smo se z vprašanji kot so:

  • Ali imajo vsi otroci pravico do šolanja? Ali imajo lahko vsi otroci enako možnost obiskovanja šole, če je ta plačljiva?
  • Zakaj morajo nekateri otroci hoditi v službo? Ali nimajo vsi otroci pravice do prostega časa in igre? Ali imajo zaradi službe čas za domače naloge in učenje?
  • Ali so službe, v katere hodijo nekateri otroci, varne? Ali so prenaporne za otroke? Kakšne so posledice? Ali je prav, da tako delo opravljajo otroci?

Učenci so se preko zelo realnih ogledov prispevkov Infodroma empatično vživljali v svoje vrstnike po svetu, ki morajo opravljati otroško  delo, da lahko hodijo v šolo ali celo zgolj preživljajo svojo družino. Noben od učencev ob ogledu posnetkov ni ostal ravnodušen. Učenci so sodelovali v razpravi in vsi so se strinjali, da otroško delo krši Konvencijo o otrokovih pravicah. Skupaj smo skušali poiskati rešitve. Nekaj idej učencev:

  • Brezplačno šolanje za vse, kot ga imamo v Sloveniji (T.K.B., 4. razred).
  • Šolanje doma. Poučevali bi lahko starši in starejši bratje ali sestre (G.G, 3. razred).
  • Lahko bi zbirali denar, da bi jim poslali računalnike. Tako bi se lahko učili preko spleta (U.U., 4. razred).

Zaključili smo, da bi bila vsekakor najboljša rešitev brezplačno šolanje, ki bi bilo dostopno vsem otrokom. Ostale rešitve so težje izvedljive in pogojeni tudi z drugimi dejstvi (obseg znanja staršev in sorojencev, možnost povezave z internetom itd.)

V zaključku delavnice smo iz papirja izdelali Ptice pravice, na katere so zapisali misli in želje za otroke, katerim so kršene otrokove pravice. Te ptice so njihove misli in želje simbolično ponesle do vseh otrok na svetu, ki morajo svoj prosti čas namesto igri posvetiti delu, saj le tako lahko obiskujejo šolo.

Kot mentorica pri tem projektu menim, da se je tematika Otrokove pravice, učencev zelo dotaknila. Poglobili smo se namreč v pravice do prostega časa, igre in šolanja, ki se večini slovenskih otrok zdijo samoumevne. Ko so preko video gradiva videli, da so te pravice nekaterim otrokom po svetu kršene, so bili ogorčeni, žalostni in jezni. Hitro so iskali rešitve, saj se jim življenje teh otrok ni zdelo pravično.

Izvedba delavnice: Maja Jelenič, multiplikatorka na projektu Popestrimo šolo

Prispevek objavila: Maja Jelenič, multiplikatorka na projektu Popestrimo šolo

(Skupno 135 obiskov, današnjih obiskov 1)