Jedilnik 1. do 5. razred od 13. 11. 2017 do 17. 11. 2017

Jedilnik 6. do 9. razred od 13. 11. 2017 do 17. 11. 2017

TRADICIONALNO SLOVENSKO KOSILO – 16. 11. 2017

Jedilnik 1. do 5. razred od 06. 11. 2017 do 10. 11. 2017

Jedilnik 6. do 9. razred od 06. 11. 2017 do 10. 11. 2017

Na šoli se namenja veliko pozornosti zdravi prehrani, saj se zavedamo, kako pomembna je za zdrav razvoj vsakega izmed nas, še posebej pa to velja za otroke.  Jedilniki so sestavljeni v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja. Kontrola živil v vseh procesih dela  se izvaja po načelih HACCP sistema, ki zagotavlja pripravo varnih obrokov. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno, zato kuhinja za učence pripravlja dopoldansko malico in kosilo.

Rezultati spletne ankete o šolski prehrani: Analiza ankete o šolski prehrani za šolsko leto 2015_2016

hrana11a