PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO

DREVO = ŽIVLJENJE

2018/2019

Zdravje in dobro počutje

Projekt DREVO = ŽIVLJENJE smo izpeljali v okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO pod mentorstvom multiplikatorke Maje Jelenič. Tretji globalni cilj Agende 2030 za trajnostni razvoj, imenovan ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE, smo uresničevali skozi različne dejavnosti, ki so potekale celotno šolsko leto 2018/2019 in so bile namenjene učencem od 1. do 4. razreda.

Delavnice so učencem približale pomen zdravja in dobrega počutja skozi izkustveno učenje. Zasnovane so bile na štirih različnih ravneh, ki skupaj tvorijo pomemben delež dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo zdravje in dobro počutje. Te ravni so:

  • Gibanje
  • Hrana
  • Socialne veščine
  • Čuječnost
  1. GIBANJE

V okviru projekta Popestrimo šolo smo organizirali delavnico ŠPORT JE ZAKON, ki  je bila učencem ponujena na centralni šoli in na vseh treh podružničnih šolah. Delavnica je trajala dve šolski uri. Vanjo  je bilo vključenih 50 učencev.

Učenci so v okviru delavnice preko individualnih in skupinskih športnih aktivnosti spoznavali različne športe. Ob tem so razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti, se učili reda in discipline ter pomena redne športne vadbe za skladen telesni in duševni razvoj. Skozi športno udejstvovanje so razvijali pozitivno samopodobo, socialne kompetence, so se sprostili in se zabavali.

Dejavnosti v okviru delavnice ŠPORT JE ZAKON so potekale na zunanjih igriščih, v notranjih šolskih avlah, v razredih ter v naravi. Naj več o tem povedo spodnje fotografije.

 

  1. ZDRAVA PREHRANA

Spoznavanje zdrave prehrane je bilo organizirano v obliki kuharskih delavnic. V kuharske delavnice je bilo vključenih 80 učencev od 1.-4. razreda. Na teh delavnicah so se učenci učili osnovnih kuharskih tehnik in preko izkustvenega učenja spoznavali zdravo prehrano. Recepte znanih jedi smo namreč skušali izboljšati z uporabo zdravih polnovrednih sestavin.

Ob tem smo spoznavali tudi zelišča, ki smo jih s pridom uporabljamo pri naših jedeh. Nekatera smo posejali na šolsko okensko polico, spet druga smo nabrali na okoliških travnikih.

Iz zelišč smo pripravili: zeliščne lizike, zeliščni namaz, zeliščna omleta, zeliščna sol in zeliščni metin čaj.

V jeseni smo obrali jabolka v šolskem ekološkem sadovnjaku ter pripravili suhe jabolčne krhlje, s katerimi smo se sladkali pozimi.

  1. DELAVNICE SOCIALNIH VEŠČIN

Delavnice socialnih veščin so bile namenjene učencem od 1. do 4. razreda.  Udeležilo se jih je 56   učencev.  Med treningom socialnih veščin so učenci spoznavali, kdo so ter kakšna je njihova vloga v skupini. Učili so se bolj konstruktivnega uravnavanja svojih čustev, vključevanja v skupino, osnov konstruktivnih medosebnih odnosov in prijazne razredne klime, načel učinkovite in strpne komunikacije, razreševanja konfliktov, asertivnega izražanja lastnega mnenja in potreb, vživljanja v drugega, sprejemanja drugačnosti ipd. Vsa ta znanja so potrebna za vzpostavljanje kvalitetnih medosebnih odnosov, ki imajo pomemben vpliv na naše zdravje.

  1. VAJE ZA SPROSTITEV IN RAZVOJ ČUJEČNOSTI

Čuječnost je stanje oziroma način zavedanja svojega doživljanja. S čuječnostjo se učimo svojo pozornost usmeriti na trenutno izkušnjo z zavedanjem svojih misli, telesnih občutkov in zunanjega dogajanja (Košenina 2016).

Čuječi ljudje bolje uravnavajo svoja čustva in se bolj zavedajo svojih misli, so v odnosih z drugimi pozornejši, občutljivejši, stabilnejši in mirnejši, se lažje spoprijemajo s stresnimi situacijami, lažje razvijajo svoje notranje vire za učenje in ohranjajo koncentracijo ter imajo boljše splošno počutje. Zaradi tega sem kratke vaje čuječnosti vpeljala v večino zgoraj opisanih delavnic, ki sem jih izpeljala v okviru projekta Popestrimo šolo (prav tam).

Vaje čuječnosti so bile izpeljane na različnih ravneh zaznavanja. Tako smo se učili čuječega dihanja, čuječega gibanja, čuječega poslušanja in opazovanja, čuječega prehranjevanja ter čuječega opazovanja naših čustev in počutja.

Mentorica pri vseh dejavnostih v okviru projekta DREVO=ŽIVLJENJE: Maja Jelenič (multiplikatorka, projekt Popestrimo šolo)

Prispevek napisala in objavila: Maja Jelenič (multiplikatorka, projekt Popestrimo šolo)

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)