INFORMACIJE ZA STARŠE UČENCEV OPB za šol. leto. 2019/20

SPLOŠNO

 1. PB poteka od 11.30 do 16.00.
 2. Seznam učencev za centralno šolo po skupinah in njihove učitelje najdete na spletni strani šole in na oglasni deski (pred učilnico 1. a razreda).
 3. Obrazce za OPB izpolnite dovolj natančno, da nam bodo v pomoč (kdaj vaš otrok obiskuje kakšno interesno dejavnost, ali ima kosilo, ali se po dejavnosti vrača v PB, s kom odhaja domov …). Ob trajnih spremembah urnika vašega otroka, vas prosimo, da ponovno izpolnite obrazec in nam ga izročite.
 4. Odhode iz PB izven običajnega urnika otroka starši sporočite pisno. Obvestilo daste v nabiralnik PB (pred učilnico 1.a razreda). Obrazec najdete na spletni strani šole in/ali pri nabiralniku. Spremembe nam lahko sporočate tudi preko SMS sporočila do 10:00. Telefonska številka podaljšanega bivanja je 051-317-798.
 5. Če na določen dan izjemoma za otroka odjavite/prijavite kosilo, morate to sporočiti tudi v PB, ne samo v kuhinji.
 6. Ob odhodu učenca domov mora učiteljica PB vedeti, da ta odhaja domov (ali sam ali s spremstvom).
 7. Učenec lahko odhaja domov le pred pričetkom vsake nove ure podaljšanega bivanja (glej urnik spodaj) ter kadarkoli od 14:30 dalje.
 8. Starše prosimo, da svoj prihod v učilnico najavite s trkanjem, nato pa se diskretno umaknete na hodnik in zunaj počakate na svojega otroka, posebej, ko je v učilnici še veliko otrok, ki še zbrano delajo. Med učno uro naj učenci  ne bi odhajali domov ali na dejavnosti.
 9. Učiteljico PB lahko vedno povprašate o napredku svojega otroka, o njegovem vedenju, odnosu do drugih, prehranjevanju ali kar vas v zvezi z njim zanima in se navezuje na delo v OPB.
 10. Učitelji, ki imajo poleg podaljšanega bivanja tudi pouk, imajo redne pogovorne ure po urniku.
 11. O otrokovih zdravstvenih posebnostih se zaradi otrokove varnosti in zdravja pogovorite z učiteljico PB in z razredničarko.

 

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V OPB

URNIK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU

11:30 – 13:30 zbiranje, priprava na kosilo, kosilo, sprostitvena dejavnost
13:30 – 14:20 učna ura – domače naloge in samostojno učenje
14:20 – 15:10 popoldanska malica, ustvarjalno preživljanje časa
15:10 – 16:00 sprostitvena dejavnost

 

 1. Učna ura v OPB poteka od 13.30 do 14.20. Takrat učenci pišejo domačo nalogo, berejo ali poglabljajo svoje znanje. Med učno uro naj učenci ne bi hodili na druge dejavnosti in tudi ne domov.
 2. Vsak učenec je sam odgovoren za svojo nalogo, njeno kakovostno izvedbo in pripravljenost za delo. Učiteljica nalogo pogleda vedno, kadar  je to izvedljivo (pravočasno napisana naloga, vrsta naloge ipd).
 3. Po končani učni uri ob 14.20 imajo učenci popoldansko malico v jedilnici.
 4. Starši se odločite tudi, kako bodo PB zapuščali učenci, ki odhajajo domov sami ‒ pred malico (14.20) ali po njej (14.40).
 5. Učiteljica bo učence, ki odhajajo domov sami, poslala iz PB ob uri, ki jo boste navedli na obrazcu.
 6. Tudi v podaljšanem bivanju veljajo pravila, ki se jih učenec mora držati. V primeru večkratnega kršenja ali neupoštevanja pravil bomo na razgovor poklicali starše tega otroka.

 

Učiteljice OPB OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

 

Urnike podaljšanega bivanja po skupinah si lahko ogledate na spodnji povezavi.

URNIK PODALJŠANEGA BIVANJA

 

OBRAZCI ZA STARŠE

OBRAZEC ZA NAJAVO SPREMEMBE PRISOTNOSTI UČENCA V OPB

DEJAVNOSTI PB

 

(Skupno 709 obiskov, današnjih obiskov 1)