ORGANIZACIJA DELA V PODALJŠANEM BIVANJU NA CENTRALNI ŠOLI V KOBARIDU

šol. leto 2016/17:

 ČASOVNI RAZPORED DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU

11:30 – 13:30 zbiranje, priprava na kosilo, kosilo, sprostitvena dejavnost
13:30 – 14:15 učna ura – domače naloge in samostojno učenje
14:15 – 15:10 popoldanska malica, ustvarjalno preživljanje časa
15:10 – 15:55 sprostitvena dejavnost


UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA PO RAZREDIH

Kjer je število učencev manjše so v eno skupino združeni učenci iz različnih razredov.

1. razred                                                         UČILNICA: 1. RAZRED
  URE PON TOR SRE ČET PET
1. 11:30 – 12:20 ACM NŠM+ACM ACM VV ACM
2. 12:20 – 13:30 ACM ACM ACM ACM ACM
3. 13:30 – 14:15 ACM ACM ACM ACM ACM
4. 14:15 – 15:10 ACM ACM ACM ACM ACM
5. 15:10 – 15:55 ACM ACM ACM NŠM ACM

 

2. razred                                                         UČILNICA*: 2. RAZRED
  URE PON TOR SRE ČET PET
1. 11:30 – 12:20 NŠM NŠM+ACM / / /
2. 12:20 – 13:30 KO DN VV MČS KO
3. 13:30 – 14:15 KO KO KO KO KO
4. 14:15 – 15:10 KO NŠM MKK KO KO
5. 15:10 – 15:55 ACM ACM KO NŠM ACM

 

3. razred                                                           UČILNICA*: OPB (do 15.00 ali 14.15)
  URE PON TOR SRE ČET PET
1. 11:30 – 12:20 / / NŠM / /
2. 12:20 – 13:30 MČS VU VU VU MM
3. 13:30 – 14:15 VU MM MM VU MM
4. 14:15 – 15:10 KO NŠM MB NŠM MB
5. 15:10 – 15:55 ACM ACM KO NŠM ACM

 

4. razred                                                                UČILNICA*: 5. a/ 5.b (do 14.15)
  URE PON TOR SRE ČET PET
1. 11:30 – 12:20 / / VV / /
2. 12:20 – 13:30 NE VU VU MB BŠŽ
3. 13:30 – 14:15 MČS VU NE MB NE
4. 14:15 – 15:10 ACM ACM MB NŠM MB
5. 15:10 – 15:55 ACM ACM KO NŠM ACM

 

5. razred                                                              UČILNICA*: 5. a/ 5.b (do 14.15)
  URE PON TOR SRE ČET PET
1. 11:30 – 12:20 / / / / /
2. 12:20 – 13:30 / VU VU MB BŠŽ
3. 13:30 – 14:15 MČS VU NE MB NE
4. 14:15 – 15:10 ACM ACM MB NŠM MB
5. 15:10 – 15:55 ACM ACM KO NŠM ACM

KO=Karmen Ostrožnik, NŠM=Nataša Špolad Manfreda, ACM=Aurora Calvet Manas, VU=Vesna Uršič, MB=Marija Benko,
MČS=Mateja Černigoj Skočir, NE= Nika Eržen, MKK=Martina Kozorog Kenda, MM=Mateja Matajurc, BŠŽ=Božica Špolad Žuber, DN=Damjana Nanut

* Od 14. 15  naprej se učenci različni razredov združijo. 15.10 naprej so vsi učenci v učilnici 1. razreda.