INFORMACIJE ZA STARŠE UČENCEV OPB za šol. leto. 2023/24

SPLOŠNO

 1. Podaljšano bivanje poteka od 11.30 do 16.00.
 2. Urnik skupin podaljšanega bivanja na centralni šoli najdete nižje na tej strani.
 3. Obrazce za OPB izpolnite dovolj natančno, da nam bodo v pomoč (kdaj vaš otrok obiskuje kakšno interesno dejavnost, ali ima kosilo, ali se po dejavnosti vrača v PB, s kom odhaja domov …). Ob trajnih spremembah urnika vašega otroka, vas prosimo, da nam jih sporočite pisno.
 4. Ko otroku izjemoma odjavite/prijavite kosilo, vas prosimo, da to sporočite tudi učitelju PB. Vse prijave oz. odjave obrokov se urejajo preko aplikacije Moja malica.
 5. Odhode iz PB izven običajnega urnika otroka starši sporočite pisno. Obvestilo učencu napišete v njegovo beležko. Spremembe nam lahko sporočate tudi preko SMS sporočila do 10:00. Telefonska številka podaljšanega bivanja je

  051-317-798

 6. Starše naprošamo, da otroka prevzamete ob dogovorjenem času pred šolo ali zraven igrišča z umetno travo. Da bi otroku omogočili samostojnost pri skrbi za svoje stvari, naj vstopa ali izstopa iz učilnice sam.
 7. Ob odhodu učenca mora učitelj PB vedeti, da le-ta zapušča šolski prostor. Pozdrav je vedno lepa gesta in naj nam vsem postane navada.
 8. Učenec odhaja domov pred pričetkom vsake nove ure podaljšanega bivanja do 13.25 ter kadarkoli po 14:30.
 9. Učitelja PB lahko vedno povprašate o napredku svojega otroka, o njegovem vedenju, odnosu do drugih, prehranjevanju ali kar vas v zvezi z njim zanima in se navezuje na delo v OPB.
 10. O otrokovih zdravstvenih posebnostih se zaradi otrokove varnosti in zdravja pogovorite z učiteljem PB in z razredničarko.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V OPB

Urnike podaljšanega bivanja po skupinah si lahko ogledate na spodnji povezavi.

URNIK SKUPIN V ŠOLSKEM LETU 2023/24

 

URNIK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU

11:30 – 13:30 zbiranje, priprava na kosilo, kosilo, sprostitvena dejavnost
13:30 – 14:20 učna ura – samostojno učenje
14:20 – 15:10 popoldanska malica, ustvarjalno preživljanje časa
15:10 – 16:00 sprostitvena dejavnost

 

 1. Učna ura v OPB poteka od 13.30 do 14.20. Takrat učenci pišejo domačo nalogo, berejo ali poglabljajo svoje znanje. Med učno uro naj učenci ne bi hodili na druge dejavnosti in tudi ne domov.
 2. Vsak učenec je sam odgovoren za svojo domačo nalogo, njeno kakovostno izvedbo in pripravljenost za delo. Učitelji nalogo pogledajo vedno, kadar je to izvedljivo (pravočasno napisana naloga, vrsta naloge ipd), oz po dogovoru z razredničarko.
 3. Po končani učni uri ob 14.20 imajo učenci PB popoldansko malico v razredih.
 4. Starši se odločite tudi, kako bodo PB zapuščali učenci, ki odhajajo domov sami ‒ pred malico (14.20) ali po njej (14.40).
 5. Učitelj bo učence, ki odhajajo domov sami, poslal iz PB ob uri, ki jo boste navedli na obrazcu.
 6. Tudi v podaljšanem bivanju veljajo pravila, ki se jih učenec mora držati. V primeru večkratnega kršenja ali neupoštevanja pravil bomo na razgovor poklicali starše le-tega otroka.

Učitelji OPB OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

OBRAZCI ZA STARŠE

OBRAZEC ZA NAJAVO SPREMEMBE PRISOTNOSTI UČENCA V OPB

DEJAVNOSTI OTROKA MED OPB

(Skupno 2.841 obiskov, današnjih obiskov 1)