simon1a VRSNO: rojstna vas
LIBUŠNJE: obiskoval enorazrednico
GORICA: obiskoval je goriško normalko; 1855. leta je prestopil na gimnazijo, po maturi se je vpisal v bogoslovno semenišče
KOBARID: opravljal je prvo dušnopastirsko službo kot kaplan, deloval je v kobariški čitalnici in bil med njenimi ustanovitelji, napisal je veliko pesmi in jih objavljal v različnih revijah in časopisih
RIHENBERK – današnji Branik: prilagajal se je novemu okolju, svoje župljane je imel rad in jih je spoštoval, vračali so mu zaupanje, napisal oziroma dokončal je mnogo pesmi in izdal Poezije 1882. leta. Zbirko so začeli imenovati Zlata knjiga in so jo že 1885. leta ponatisnili. Pesnika se je oprijel vzdevek Goriški slavček. V Poezijah je pesnik prvič uporabil svoje pravo ime in priimek, prej se je podpisoval z različnimi šiframi: R.V., D.R., R.G., X.
GRADIŠČE nad Prvačino: 1882. se je tu naselil, postal vikar, se upokojil, poizkušal je kmetovati; vedno manj je pisal, prizadele so ga kritike
GORICA: 1903. je začel skrbeti za Šolski dom in poizkušal reševati mladino pred potujčevanjem
SVETI LOVRENC pod Libušnjami: pesnika so pokopali, kjer je želel
Že v letu 1864 je pesnik (star komaj 20 let) napisal in objavil v Slovenskem glasniku 13 pesmi, ki pojejo o ljubezni do domovine. Vse skupaj je poimenoval Iskrice domorodne. V eni izmed njih je tudi kitica, ki govori o pesnikovi prošnji, želji, kje naj bo pokopan.

“Tik ob Soči mal je griček,
tam očetje moji spe;
tamkaj, bratje mal kotiček
moje naj kosti dobe.”

Pripravili: Vojka Cuder, Olga Drole

(Skupno 1.070 obiskov, današnjih obiskov 1)