ERASMUS AKREDITACIJA

Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid je bila uspešna na prvem razpisu za dodelitev Erasmus akreditacije za obdobje 2021–2027 na področju šolskega izobraževanja. Razpisanih je bilo le 17 prostih mest.

Erasmus akreditacija je orodje, namenjeno organizacijam na področjih šolskega izobraževanja, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje. Pridobitev akreditacije potrjuje, da je institucija oz. organizacija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Institucijam z Erasmus akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop financiranja mobilnosti učiteljev in učencev.

Cilji projekta

Koordinacijski odbor: Damjana Nanut, Irena Stergar, Evelina Kravanja, Nina L. Melinc, Aurora Calvet, Tanja S. Rutar, Martina Z. Melinc, Urška Mlekuž V., Petra Škrjanc, Blaž Volarič, Tina Cencič, Mateja Č. Skočir, Klavdija Breginc.

Spletna stran projekta- 3. leto (koordinatorka Tanja Sivec Rutar)

Spletna stran projekta- 2. leto (koordinatorka Urška Mlekuž Vončina)

Spletna stran projekta- 1. leto (koordinatorka Aurora Calvet)


ERASMUS+ KA229 “S.H.I.V.A. IN NATURE”

ŠOLSKO LETO 2019/21

V letošnjem šolskem letu bomo nadgradili sodelovanje z našimi evropskimi partnerji tako, da se bomo posvetili raziskovanju in ohranjanju narave. Učenci bodo poleg našega naravnega okolja spoznavali tudi živali in rastline v Španiji, Angliji in na Portugalskem.

Novost pa bo tudi ta, da bodo z učitelji odhajali na mobilnost tudi učenci.

Spletna stran projekta: http://shivainnature.splet.arnes.si/

Koordinatorka: Damjana Nanut


ERASMUS+ KA1 “Korak za korakom po poti do uspeha”

ŠOLSKO LETO 2019/21

Projekt je namenjen mobilnosti strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih. Cilj projekta je dolgoročen napredek šole na naslednjih področjih:

– digitalna kompetenca (IKT pismenost, nova učna orodja in aplikacije …),

– jezikovna kompetenca (bralna pismenost, sporazumevanje v tujih jezikih …),

– učenje učenja (motivacija učencev in zaposlenih, nove metode za boljši učni uspeh …),

– inkluzija (otrok s posebnimi potrebami)

– socialne in državljanske kompetence (čustvena inteligenca, kritično razmišljanje, iniciativnost, obvladovanje stresa …),

– kulturna ozaveščenost in umetniško izražanje (ustvarjalnost, inovativnost, poznavanje in spoštovanje kulturne dediščine …).

Koordinacijski odbor: Damjana Nanut, Irena Stergar, Evelina Kravanja, Nina L. Melinc, Aurora Calvet, Tanja S. Rutar, Martina Z. Melinc, Urška Mlekuž V., Petra Škrjanc.

Link: https://padlet.com/stepbystep_ka1/81xxn1b3x3tu


ERASMUS+ KA229 “ONCE UPON A TIME”

ŠOLSKO LETO 2018/19

V sodelovanje s šolami s Portugalske in Španije. Projekt smo zasnovali tako, da bodo učenci na igriv način raziskovali našo bogato kulturno dediščino in pri tem razvijali spoštljiv odnos do nje ter jo znali na zanimiv način predstaviti prijateljem iz partnerskih šol v Španiji in na Portugalskem.

Koordinacijski odbor: Damjana Nanut, Aurora Calvet, Evelina Kravanja, Irena Stergar, Bojana Baskar, Urška Mlekuž Vončina, Petra Škrjanc

Interneta stran projekta: http://kobariderasmus.splet.arnes.si/

(Skupno 2.106 obiskov, današnjih obiskov 1)