ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA 

Osnovna šola mora po Zakonu o osnovni šoli sodelovati z  zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravstvenih pregledov za otroke, rednih sistematskih zdravstvenih pregledih v času šolanja in cepljenj.

Sistematski pregledi so obvezni za učence/ke 2., 4., 6. in 8. razreda:

 • V 2. razredu so otroci cepljeni proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju.
 • V 4. razredu so otroci ponovno cepljeni proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju.
 • V 6. razredu je predvideno cepljenje deklet in fantov proti HPV (humani papiloma virus).
 • V 8. razredu otroci niso cepljeni. Dekleta in fantje, ki se v 6. razredu niso odločili za cepljenje proti HPV, imajo možnost, da se proti omenjenemu virusu cepijo v 8. razredu.

Sistematski pregledi potekajo v ZD Kobarid ob torkih, izvaja jih Jasna Savić, dr. med., spec. pediatrinja.  Predavanja po programu zdravstvene vzgoje in preventive, ki jih bo izvajala dipl. med. sestra Špela Čujec, bodo v nekaterih razredih potekala v okviru razrednih ur.  Učenci tistih razredov, ki nimajo sistematskih pregledov, bodo imeli zdravstvena predavanja v okviru razrednih ur ali naravoslovnega dne.

DATUMI ZA SISTEMATSKE PREGLEDE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024  bodo objavljeni, ko se uskladimo z ZD.

 Razred  Datum sistematskega pregleda

Osnova za izvajanje zdravstvenih predavanj  je zakonodaja RS v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje zdravstveno vzgojo in preventivo. Vsebine načrtuje Inštitut za varovanje zdravja RS, ki pa so prilagojene učnemu načrtu v programu osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.

Zdravstvena predavanja po razredih:

 • 1. Razred: Zdrav način življenja-zajčkova pot v šolo
 • 2. Razred: Zdravje in zdrav način življenja
 • 3. Razred: Preživljanje prostega časa, gibanje, telesna drža
 • 4. Razred: Zdrava prehrana mladostnika
 • 5. Razred: Psihoaktivne snovi
 • 6. Razred: Odraščanje
 • 7. Razred: Obvladovanje stresa
 • 8. ali 9. Razred: Gibam se, Zdrava in varna spolnost mladostnikov

Starši boste o poteku sistematskega pregleda  obveščeni s posebnim obvestilom pred sistematskim pregledom.

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva

Cilj zobozdravstvene vzgoje je razviti zobozdravstveno vzgojenost in prosvetljenost posameznika, poučiti varovanca o dejavnikih, škodljivih za ustno zdravje, motivirati posameznika, da bo aktivno sledil sodobni preventivi  ter da bo razvil odnos in odgovornost do lastnega zdravja ustne votline.

Zobozdravstveno vzgojno delo na šoli izvaja diplomirana medicinska sestra Ana Volarič mesečno po predhodni najavi. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani poteka s kontrolo higiene ustne votline s pomočjo testnih tablet, sprotnim evidentiranjem doseženih rezultatov po dogovorjeni shemi ter fluoridiranjem s fluoridnim premazom. Poleg tekmovanja se izvaja učenje pravilne tehnike ustne higiene, tako individualno kot skupinsko ter v obliki predavanj glede na starostno skupino. Sodelovanja so otroci deležni tudi na šolskih naravoslovnih dnevih, kjer s pomočjo predavanj in  drugih metod dela še natančneje predstavimo pomen pravilne in redne ustne higiene, zdrave prehrane, rednih obiskov pri zobozdravniku,…

Glede na to, da je ustna higiena otrok, predvsem mlajših, odvisna od podpore staršev, se z njimi prvič srečamo že v šoli za starše, sodelovanje pa se nadaljuje na roditeljskih sestankih, kjer natančneje predstavimo pomen in skrb za zdravje ustne votline.

Objavili: Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

(Skupno 2.321 obiskov, današnjih obiskov 1)