SVET ZAVODA

Javni vzgojno-izobraževani zavod Osnovno šolo Simona Gregorčiča Kobarid upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda odloča o zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid in drugimi predpisi, na svojih sejah.

Mandatno obdobje članov traja štiri leta. V mandatnem obdobju 2017-2021 so bili izvoljeni oziroma imenovani naslednji člani:

Člani sveta zavoda:

Predstavniki ustanovitelja:

 • Metka Berginc
 • Darko Smrekar
 • Zdenka Brešan

Predstavniki staršev:

 • Matevž Melinc (namestnik predsednice)
 • Jerneja Berginc
 • Sanja Vrčon Čebokli
Predstavniki delavcev:

 • Petra Škrjanc (predsednica)
 • Nada Šturm
 • Domen Rakušček
 • Jasmina Žagar Nascivera
 • Damjana Nanut
 
(Skupno 803 obiskov, današnjih obiskov 1)