Predstavitev

Na Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid od šolskega leta 2009/2010 deluje šolski sklad. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole: Suzana Volarič, Tea Podobnik, Mateja Matajurc in štirje predstavniki staršev: Valentina Urbančič Likar, Leon Četrtič, Kristina Kragelj in Albin Kurinčič – predsednik.

Šolski sklad pridobiva sredstva s pomočjo prispevkov staršev, donacij različnih donatorjev ter zapuščin. Sredstva zbiramo tudi z različnimi akcijami in organizacijo dobrodelnih dogodkov.

Namen sklada

Z denarjem zbranim v skladu se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali šole, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, z namenom:

  • nakupa nadstandardne opreme in podporo nadstandardnim dejavnostim,
  • za zviševanje standarda pouka,
  • za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
  • za razvojno-raziskovalne projekte,
  • za preventivno delo z učenci za zdravo izrabo prostega časa,
  • za povezovanje z drugimi šolami, za promocijo šole v javnosti in podobno.

S sredstvi šolskega sklada tako vsako leto poskrbimo za izboljšanje pogojev za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga uspešno nadgrajujemo z nadstandardnim programom.

Kako uveljaviti pomoč iz šolskega sklada

Sredstva iz šolskega sklada se pridobi na podlagi  Vloge za dodelitev sredstev.

O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, na podlagi kriterijev za dodelitev sredstev odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo šolskega sklada tudi svet zavoda. Šolski sklad ima svoja pravila delovanja.

Podprite nas

Vsi, ki bi želeli podpreti projekte šolskega sklada z donacijo lahko prostovoljni prispevek nakažete na namenski račun šolskega sklada: TRR: SI56 01246-6030655442; sklic 00-50; namen: Donacija šolski sklad.

V primeru, da želite donacijo nakazati za namen posamezne podružnične šole navedite sklic:

  • 00- za PŠ Smast
  • 00- za PŠ Drežnica
  • 00- za PŠ Breginj

Povabilo k namenitvi dohodnine

Vabimo vas, da 0,5 dohodnine, ki jo lahko vsak davčni zavezanec nameni za splošno koristen namen, namenite našemu šolskemu skladu.

Poročilo o delovanju šolskega sklada

 
(Skupno 1.694 obiskov, današnjih obiskov 1)