OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Publikacija-izbirni predmeti_2022/2023

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehniškega sklopa, obvezno pa mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike v 9. razredu.

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši
  • Učenci bodo ocenjeni pri vseh izbranih izbirnih predmetih.
  • Obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih tako, da ne izbere nobenega izbirnega predmeta ali pa izbere le eno uro.
  • O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj.
  • V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je zgornja meja 20 otrok.
  • Število učnih skupin je odvisno od števila učencev v 7., 8. in 9. razredu in števila oddelkov v teh razredih.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, kajti vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate. Dodatne informacije in pojasnila o obveznih izbirnih predmetih lahko dobite pri šolski svetovalni delavki.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:

 DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

PREDMET

7.r

8.r

9.r

Učiteljica / učitelj

Retorika

  

x

Nina Levpušček Melinc

Italijanščina I

x

  

Sandra Poljanec

Italijanščina II

 

x

 

Sandra Poljanec

Italijanščina III

 

 

x

Sandra Poljanec

Francoščina I

x

  

Sandra Kozorog- Košuta

Francoščina II

 

x

 

Sandra Kozorog-Košuta

Francoščina III

  

x

Sandra Kozorog-Košuta

Gledališki klub

x

x

x

Nataša Špolad Manfreda

Likovno snovanje II

 

x

 

Petra Škrjanc

Glasba – Ansambelska igra

x

x

x

Marjeta R. Rakušček

Zgodovina – Odkrivajmo preteklost mojega kraja

x

  

Matic Volarič


NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

PREDMET

7.r

8.r

9.r

Učiteljica / učitelj

Računalništvo – urejanje besedil

x

  

Klavdija Berginc

Računalništvo – multimedija

 

x

 

Klavdija Berginc

Računalništvo – računalniška omrežja

  

x

Klavdija Berginc

Šport za zdravje

x

  

Matjaž Sovdat, Vesna Uršič

Izbrani šport – nogomet, košarka, odbojka

 

x

 

Matjaž Sovdat, Vesna Uršič

Šport za sprostitev

  

x

Matjaž Sovdat, Vesna Uršič

Obdelava gradiv – Les

x

  

Matjaž Sovdat

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

PREDMET4.r5.r6.rUčiteljica / učitelj
Šport x x xVesna Uršič in Matjaž Sovdat
Tehnika x xBojana Baskar
Umetnost x x xNika Eržen
Italijanščina x x xSandra Poljanec
Računalništvo x x xKlavdija Berginc

(Skupno 2.507 obiskov, današnjih obiskov 1)