OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Publikacija-izbirni predmeti_2021/2022

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehniškega sklopa, obvezno pa mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike v 9. razredu.

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši
  • Učenci bodo ocenjeni pri vseh izbranih izbirnih predmetih.
  • Obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih tako, da ne izbere nobenega izbirnega predmeta ali pa izbere le eno uro.
  • O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj.
  • V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je zgornja meja 20 otrok.
  • Število učnih skupin je odvisno od števila učencev v 7., 8. in 9. razredu in števila oddelkov v teh razredih.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, kajti vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate. Dodatne informacije in pojasnila o obveznih izbirnih predmetih lahko dobite pri šolski svetovalni delavki.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:

 DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

PREDMET 7.r 8.r 9.r Učiteljica / učitelj
Retorika     x Nina Levpušček Melinc
Italijanščina I x     Sandra Poljanec
Italijanščina II   x x Sandra Poljanec
Italijanščina III     x Sandra Poljanec
Francoščina I x x   Sandra Kozorog Košuta
Francoščina II   x   Sandra Kozorog Košuta
Gledališki klub x x x Nataša Špolad Manfreda
Likovno snovanje I x     Petra Škrjanc
Likovno snovanje II   x   Petra Škrjanc
Likovno snovanje III     x Petra Škrjanc


NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

PREDMET 7.r 8.r 9.r Učiteljica / učitelj
Računalništvo – urejanje besedil x     Klavdija Berginc
Računalništvo – multimedija   x   Klavdija Berginc
Računalništvo – računalniška omrežja     x Klavdija Berginc
Šport za zdravje x     Matjaž Sovdat
Izbrani šport – nogomet, odbojka   x   Vesna Uršič
Šport za sprostitev     x Vesna Uršič
Obdelava gradiv – Les x     Matjaž Sovdat

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

PREDMET4.r5.r6.rUčiteljica / učitelj
Šport x x xVesna Uršič in Matjaž Sovdat
Tehnika x xBojana Baskar
Umetnost x x xNika Eržen
Italijanščina x x xSandra Poljanec
Računalništvo x x xKlavdija Berginc

(Skupno 1.652 obiskov, današnjih obiskov 1)