NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU – šolsko leto 2023/2024

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. razreda, od  šolskega leta  2013/2014  pa tudi za vse učence 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

  • Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.
  • Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni.
  • Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu drugega obdobja (v 6.razredu)  se preverja znanje iz:

  • matematike,
  • slovenščine,
  • tujega jezika- angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja (v 9.razredu)  se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda, v šolskem letu 2023/24 je za našo šolo izbrana ZGODOVINA.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi, vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred:

DATUM AKTIVNOST 6.r 9.r
1. september 2023 Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.   +
7. maj  2024- torek NPZ iz slovenščine + +
9. maj  2024- četrtek NPZ iz matematike + +
13. maj 2024- ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta- zgodovina   +
13. maj 2024- ponedeljek NPZ iz tujega jezika – angleščine +  
3. 6. 2024 Seznanitev učencev z dosežki   +
3.6., 4. 6., 5. 6. 2024 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.   +
 7. 6. 2024 Seznanitev učencev z dosežki +  
 7.6.,10.6., 11.6. 2024 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +  
14. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   +
24. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +  

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen  v NAVODILIH ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra:
www.ric.si ( Nacionalno preverjanje znanja- Informacije za učence in starše).

Podroben koledar nacionalnega preverjanja znanja za šolsko leto 2023/2024 se nahaja na povezavi TUKAJ.

Za vse informacije se obrnite na Matejo Matajurc, koordinatorico nacionalnega preverjanja znanja naše šole.

Objavila: Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

(Skupno 5.808 obiskov, današnjih obiskov 1)