RODITELJSKI SESTANKI

  1. Organizirana bosta dva oddelčna roditeljska sestanka z razredniki. Eden v septembru in eden po 1. redovalni konferenci, v mesecu februarju.
  2. Na sestankih staršev od 1. do 5. razreda bodo organizacijo dela predstavili tudi učitelji podaljšanega bivanja.
  3. Za učence 9. razredov bo organiziran roditeljski sestanek na temo poklicnega usmerjanja.
  4. Za starše učencev 6. razreda bo organiziran roditeljski sestanek na temo cepljenja proti HPV
  5. Za učence 5. in 6. razredov bo organiziran sestanek pred izvedbo šole v naravi.
  6. Za učence ki sodelujejo na Erasmus izmenjave bo organiziran roditeljski sestanek pred mobilnostjo oz. pred gostovanjem drugih pri nas.
  7. Ob koncu šol. leta bo organiziran tudi roditeljski sestanek za bodoče prvošolce.

Način izvajanja roditeljskih sestankov bo v skladu s priporočili NIJZ, izvajali se bodo v živo, zagotovili bomo ustrezne zaščitne ukrepe. V primeru slabe epidemiološke slike se bodo roditeljski sestanki izvajali na daljavo, preko MS Teams.

SEJE SVETA STARŠEV

V šolskem letu so predvidene vsaj tri seje:

  1. prva bo meseca septembra 2021, kjer bomo dali v razpravo in potrditev zaključno poročilo za šolsko leto 2020/21 in letni delovni načrt za novo šolsko leto 2021/22,
  2. druga ob koncu prvega redovalnega obdobja,
  3. tretja ob koncu šolskega leta.

Predstavniki staršev vseh oddelkov šole na sejah lahko podajo predloge za boljše delo na šoli.

RAZREDNA SREČANJA

Organizira razrednik na pobudo otrok v razredu, staršev ali na svojo pobudo.

POGOVORNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Skupne pogovorne ure bodo določene v šolskem koledarju. V šolskem letu 2021-22 bomo skupne pogovorne ure, ko bodo na šoli vsi učitelji, izvedli dvakrat in sicer:

–       drugi torek v mesecu februarju 2022, ko bo sklican tudi krajši roditeljski sestanek oddelka, kjer bodo razredniki predstavili učni uspeh, vzgojno delo in druge aktualne zadeve;

–       drugi torek v mesecu maju 2022;

Termin ostaja enak, od 17.00 do 18.00 ure, po potrebi tudi dlje. Starši se, prav tako kot doslej, prijavijo pri razredniku ali učitelju in skupaj določijo uro obiska.

Za ostale termine se starši dogovorijo z učitelji, v dopoldanskem času med 8. in 14.uro, v popoldanskem terminu ostaja preferenčni termin vsak drugi torek v mesecu.

Načrtujemo dva roditeljska sestanka, prvi  bo sklican v mesecu septembru 2021, drugi v mesecu februarju 2022.

Tematski roditeljski sestanki bodo sklicani za posamezne razrede (šola v naravi, cepljenje, vpisi v srednje šole…)

Roditeljski sestanki in govorilne ure se bodo izvajale v živo, ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni,  v primeru slabe epidemiološke slike pa na daljavo.

UČITELJ/-ICA DAN V MESECU URA
Damjana Nanut 2. sreda 3. ura
Tina Fratina 2. torek 5. ura
Irena Stergar 2. torek 5. ura
Suzana Volarič 2. torek 2. ura
Bojana Baskar 2. ponedeljek 3. ura
Nika Eržen 2. sreda 4. ura
Mateja Černigoj Skočir 2. sreda 3. ura
Nataša Špolad Manfreda 2. sreda 3. ura
Petra Škrjanc 2. torek 2. ura
Barbara Smrekar 2. četrtek 4.ura
Tea Podobnik 2. ponedeljek 2. ura
Božica Špolad Žuber 2. sreda 3. ura
Tanja Sivec Rutar 2. ponedeljek 3. ura
Sandra Kozorog Košuta 2. četrtek 3. ura
Nevenka Baskar 2.sreda 3.ura
Martina Zorč Melinc 2. sreda 5. ura
Karmen Ostrožnik 2. ponedeljek 4. ura
Marjeta R. Rakušček 2. torek 3. ura
Simon Skočir 2. torek 4. ura
Matjaž Sovdat 2. sreda 2. ura
Vesna Uršič 2. sreda 2. ura
Klavdija Berginc 2. torek 4. ura
Nina Levpušček Melinc 2. torek 3. ura
Mateja Matajurc po dogovoru
Urška Rijavec po dogovoru
Urška Mlekuž Vončina po dogovoru
Evelina Kravanja 2. sreda 2. ura
Aurora Calvet Manas 2.sreda 5. ura
Tatjana Terlikar 1. torek 4. ura
Tatjana Sok Lavrenčič 1. torek 4. ura
Rina Berginc 2. ponedeljek 11:20 – 12.05 5. ura
Nevenka Rakušček 2. ponedeljek 11:20 – 12:05 5. ura
Martina Rakušček 2. ponedeljek 11:20 – 12:05 5. ura
Andreja Štrukelj po dogovoru
Andreja Ščuka po dogovoru
Jasmina Žagar Nascivera po dogovoru
Sabina Sovdat po dogovoru
Špela Gregorčič 2. petek 9:40 – 10:25 3.ura
Marjetka Rakušček po dogovoru
Matic Volarič 2.petek od 10.00 do 10.45
Nadja Rejec 1.               ponedeljek 3.ura

(Skupno 5.250 obiskov, današnjih obiskov 2)