RODITELJSKI SESTANKI in pogovorne ure 2023/24 – v pripravi

Organizirana bosta dva oddelčna roditeljska sestanka z razredniki:

 • Prvi bo 8. 9. 2022. Na roditeljskih sestankih od 1. do 5. razreda bodo organizacijo dela predstavili tudi učitelji podaljšanega bivanja.
 • Drugi bo po 1. redovalni konferenci v mesecu 31. 1. 2023.

Razredniki bodo predstavili učni uspeh, vzgojno delo in druge aktualne zadeve.

Dodatni roditeljski sestanki bodo organizirani:

 • za 9. razred na temo poklicnega usmerjanja,
 • za 6. razred na temo cepljenja proti HPV,
 • za 3., 5. in 6. razred pred izvedbo šole v naravi.
 • Za učence, vključene v Erasmus, pred mobilnostjo oz. pred gostovanjem drugih pri nas.
 • Ob koncu šol. leta 2022/23 bo organiziran tudi roditeljski sestanek za bodoče prvošolce.

Način izvajanja roditeljskih sestankov bo v skladu s priporočili NIJZ, izvajali se bodo v živo, zagotovili bomo ustrezne zaščitne ukrepe. V primeru slabe epidemiološke slike se bodo roditeljski sestanki izvajali na daljavo, preko MS Teams.

V šolskem letu 2022/23 bomo skupne pogovorne ure, ko bodo na šoli vsi učitelji, izvedli dvakrat in sicer:

 •   Ob zaključku 1. redovalnega obdobja, 31. 1. 2023, po koncu oddelčnega roditeljskega sestanka. 
 • Pred zaključkom šolskega leta; datum bo dogovorjen naknadno

Pogovorne ure bodo potekale od 17.00 do 18.00 ure, po potrebi tudi dlje. Starši se prijavijo pri razredniku ali učitelju in skupaj določijo uro obiska.

Za ostale termine se starši dogovorijo z učitelji, v dopoldanskem času med 8. in 14.uro, v popoldanskem terminu ostaja preferenčni termin vsak drugi torek v mesecu.

DOPOLDANSKE POGOVORNE URE 2022/23

UČITELJ/-ICA DAN V MESECU URA
Damjana Nanut 2. ponedeljek v mesecu 3. ura
Tanja Pagon Miklavič 2. ponedeljek v mesecu 3. ura
Irena Stergar 2. sreda 3. ura
Suzana Volarič 2. četrtek 2. ura
Bojana Baskar 2. ponedeljek 3. ura
Nika Eržen sreda 4. ura
Mateja Černigoj Skočir po dogovoru
Nataša Špolad Manfreda 2. sreda 3. ura
Petra Škrjanc po dogovoru
Barbara Smrekar 2. sreda 3.ura
Tea Podobnik 2. ponedeljek 2. ura
Božica Špolad Žuber 2. četrtek 4. ura
Tanja Sivec Rutar 2. petek 3. ura
Sandra Kozorog Košuta 2. torek 3. ura
Nevenka Baskar 2.četrtek 4.ura
Martina Zorč Melinc 2. sreda 4. ura
Karmen Ostrožnik 2. četrtek in po dogovoru 5. ura
Marjeta R. Rakušček 2. sreda 2. ura
Matjaž Sovdat 2. ponedeljek 4. ura
Vesna Uršič 2. četrtek 4. ura
Klavdija Berginc 2. torek 4. ura
Nina Levpušček Melinc 2. torek 5. ura
Mateja Matajurc po dogovoru
Urška Rijavec po dogovoru
Urška Mlekuž Vončina po dogovoru
Evelina Kravanja 2. torek 2. ura
Aurora Calvet Manas 2.sreda 5. ura
Tatjana Terlikar 1. torek 4. ura
Tatjana Sok Lavrenčič 1. torek 4. ura
Rina Berginc 2. četrtek 10:30 – 11.15 4. ura
Nevenka Rakušček 2. četrtek 11:20 – 12:05 5. ura
Martina Rakušček 2. četrtek 10:30 – 11:15 4. ura
Andreja Štrukelj 2. ponedeljek 3. ura
Jasmina Žagar Nascivera po dogovoru
Sabina Sovdat po dogovoru
Špela Gregorčič 2. ponedeljek 2. ura
Ana Vukelić torek 3. ura
Marjetka Rakušček po dogovoru
Matic Volarič 2. sreda v mesecu 9.55-10.40 3.ura
Nadja Rejec 2. ponedeljek 3.ura
Sandra Poljanec 2. ponedeljek 5.ura
Katja Pignatari četrtek 2.ura

SEJE SVETA STARŠEV

V šolskem letu so predvidene vsaj tri seje:

 1. prva bo meseca septembra 2022, kjer bomo dali v razpravo in potrditev zaključno poročilo za šolsko leto 2021/22 in letni delovni načrt za novo šolsko leto 2022/23,
 2. druga ob koncu prvega redovalnega obdobja,
 3. tretja ob koncu šolskega leta.

Predstavniki staršev vseh oddelkov šole na sejah lahko podajo predloge za boljše delo na šoli.

RAZREDNA SREČANJA

Organizira razrednik na pobudo otrok v razredu, staršev ali na svojo pobudo.

(Skupno 7.641 obiskov, današnjih obiskov 1)