SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI IN PREDAVANJA ZA STARŠE v šolskem letu 2016/17:

  • V septembru bomo organizirali strokovno predavanje za starše, namenjeno vzgojni problematiki. Predaval bo priznani logoterapevt in psiholog dr. Sebastjan Kristovič na temo na temo KAKO OTROKA VZGOJITI V SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO OSEBO
  • 13.dec. 2016 bomo organizirali predavanje na temo VARNA RABA INTERNETA (v povezavi z delavnicami za učence 3., 6. in 8. razreda), izvajalec – Safe.si
  • Organizirana bosta dva oddelčna roditeljska sestanka z razredniki.
    Na sestankih staršev od 1. do 5. razreda bodo organizacijo dela predstavili tudi učitelji podaljšanega bivanja.
  • Za učence 9. razredov bo organiziran roditeljski sestanek na temo poklicnega usmerjanja.
  • Za učence 5. in 6. razredov bo organiziran sestanek pred izvedbo šole v naravi.
POGOVORNE URE Z UČITELJI v šolskem letu 2016/17:
1.) V POPOLDANSKEM ČASU

Skupne pogovorne ure so določene v ŠOLSKEM KOLEDARJU vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 17.30.

2.) V DOPOLDANSKEM ČASU

Učitelji imajo pogovorne ure tudi enkrat mesečno v dopoldanskem času:

UČITELJ/-ICA DAN V MESECU URA
DAMJANA NANUT 2. torek v mesecu 5. šol.ura
MARTINA KOREN 2. četrtek v mesecu 2. šol.ura
IRENA STERGAR 2. torek v mesecu 2. šol. ura
BOJANA BASKAR 2. torek v mesecu 4. šol.ura
NIKA ERŽEN 2. sreda v mesecu 5. šol.ura
MATEJA ČERNIGOJ SKOČIR 2. sreda v mesecu 4. šol. ura
EVELINA KRAVANJA 2. torekv mesecu 3. šol. ura
AURORA CALVET MANAS 2. torek v mesecu 5. šol.ura
NEVENKA BASKAR 2. torek v mesecu 4. šol.ura
MARTINA ZORČ MELINC 2. četrtek v mesecu 4. šol.ura
KARMEN OSTROŽNIK 2. sreda v mesecu 4. šol. ura
MARINKA VELIKONJA 2. torek v mesecu 3. šol.ura
BOŽICA ŠPOLAD ŽUBER 2. petek v mesecu 4. šol.ura
NATAŠA Š. MANFREDA 2. ponedeljek v mesecu 4. šol.ura
TEA PODOBNIK 2. torek v mesecu 3. šol.ura
TANJA SIVEC RUTAR 2. ponedeljek v mesecu 2. šol.ura
SANDRA KOZOROG KOŠUTA 2. torek v mesecu 5. šol.ura
BARBARA SMREKAR 2. sreda v mesecu 2. šol.ura
MARICA BENKO 2. sreda v mesecu 5. šol.ura
PETRA ŠKRJANC 2. sreda v mesecu 3. šol.ura
SIMON SKOČIR 2. četrtek v mesecu 2. šol.ura
MATJAŽ SOVDAT 2. sreda v mesecu 2. šol.ura
VESNA URŠIČ 2. sreda v mesecu 2. šol.ura