URNIKI POUKA V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Damjana NanutMateja Černigoj SkočirBožica Špolad Žuber

oddelek/
povezava na urnik
datum objave
ali spremembe
razredničarka/razrednik
1.A 29.8.2017 Martina Koren
1.B 29.8.2017 Irena Stergar
2.A 29.8.2017  Damjana Nanut
3.A 29.8.2017 Suzana Volarič
4.A
29.8.2017 Bojana Baskar
5.A 29.8.2017 Sabina Sovdat
5.B 29.8.2017  Mateja Černigoj Skočir
6.A 29.8.2017 Karmen Ostrožnik (Marinka Velikonja)
6.B 29.8.2017 Nadja Rejec
7.A 29.8.2017 Martina Zorč Melinc
7.B 29.8.2017 Simon Skočir
8.A 29.8.2017  Božica Špolad Žuber
9.A 29.8.2017 Vesna Uršič
9.B 29.8.2017 Nevenka Baskar