Subvencija prehrane

Šola pridobi podatke o upravičenosti do subvemncionirane prehrane iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Starši naj bodo pozorni na  podatke o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, kajti od tega je odvisno ali imajo otroci subvencionirano malico oziroma kosilo.

Subvencija malice :

Subvencija malice oziroma brezplačna malica pripada učencem iz tistih družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 591,22 evrov. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila :

Do subvencije kosila v višini cene kosila ( brezplačno kosilo) so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in  povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 evra. Učenci imajo pravico do subvencije kosila za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Informacije o upravičenosti do brezplačne prehrane so navedene v Odločbah Centrov za socialno delo.

Dodatne informacije o prehrani dobite pri organizatorki šolske prehrane na telefonsko številko: 05 38 99 714.

Objavili: Mateja Matajurc šolska svetovalna delavka

 

(Skupno 1.323 obiskov, današnjih obiskov 1)