POPESTRIMO ŠOLO 

Projekt POPESTRIMO ŠOLO bo potekal še v mesecu septembru in oktobru šolskega leta 2021/22. Poudarek bo na zagotavljanju enakih možnosti za vse učence, tako na centralni kot na podružničnih šolah.  S ponujenimi aktivnostmi želimo pri učencih spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, vedoželjnost in radovednost, komunikacijo in sodelovanje z lokalnim okoljem. 

 V šolskem letu 2020/2021 bodo v okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO potekale naslednje delavnice: 

 Delavnica Učenje malo drugače 

Učencem bo individualno ali v manjših skupinah nudena učna pomoč pri domačih nalogah in učenju. Spoznali bodo različne učne tipe, tehnike učenja in spominske tehnike. Na delavnici bomo učenje približali učencem na različne zanimive načine: skozi izkustveno učenje, igro vlog, preoblikovanje družabnih iger glede na učno snov ipd. Poleg tega bomo učence na delavnici spodbujali k medvrstniški pomoči pri kateri si bodo učenci med seboj pomagali pri razlagi snovi, učenju, pisanju domačih nalog, izmenjavi zapiskov itd. 

 Delavnica Več kot znam več veljam 

V okviru delavnice bodo potekale priprave na različna tekmovanja (Vesela šola, Kresnička…), učenci se bodo lahko preizkusili v pisanju raziskovalnih nalog ter s poglobljenim raziskovanjem krepili svoja močna področja. 

 Delavnica Beremo skupaj 

Na delavnici se bomo z učenci družili ob skupinskem prebiranju slikanic V našo družbo bomo povabili organizacijo Tačke pomagačke, kjer bomo preizkusili branje terapevtskemu psu.  

Delavnica Drugačnost nas bogati 

Delavnice bodo potekale v obliki okroglih miz na temo drugačnosti. Spoznavanje drugačnosti bomo obogatili s filmskimi večeri. Poleg tega se bodo učenci urili v retoriki in javnem nastopanju.  

Delavnica zdrave kuhinje in zelišč 

Učenci se bodo v okviru te delavnice naučili osnovnih kuharskih tehnik, spoznali bodo zdravo prehrano in izdelali bodo svojo kuharsko knjižico z receptiPoleg tega bodo učenci urejali šolsko okolico, skrbeli za šolski vrt in sadovnjak, vzgajali sadike in pripravili šolski zeliščni vrtiček. Spoznavali bodo pomen lokalno pridelane hrane, tako da bomo obiskali mlekarno Planiko, ekološko kmetijo, sadovnjak in čebelnjak v našem lokalnem okolju. 

 Delavnica Šport je zakon 

Skozi različne športne aktivnosti bomo učence navajali na aktivno preživljanje prostega časa in razvijali osnovne motorične sposobnosti. 

 Delavnica Socialne Veščine 

Na delavnici bodo učenci spoznavali kdo so in kakšna je njihova vloga v skupini. Učili se bodo konstruktivnega uravnavanja čustev, osnov konstruktivnih medosebnih odnosov, učinkovite in strpne komunikacije, razreševanja konfliktov, asertivnega izražanja lastnega mnenja in potreb, vživljanja v drugega in sprejemanja drugačnosti.  

Delavnica Čuječnost 

S pomočjo vaj čuječnosti na različnih področjih zaznavanja bomo krepili in razvijali sposobnost čuječega delovanja v vsakodnevnem življenju. 

 Delavnica Moj poklic 

Učenci bodo spoznali različne poklice ter izobraževalne poti, ki vodijo do njih. Posebno pozornost bomo namenili predstavitvi deficitarnih poklicev v lokalnem okolju. 

 Delavnica Ustvarjalnica 

Ustvarjalnica bo namenjena kreativnemu ustvarjanju z različnimi materiali in tehnikami. 

Multiplikatorka: Maja Jelenič 

 

 

(Skupno 185 obiskov, današnjih obiskov 1)