E-naslovi učiteljev:

ana.vukelic@os-kobarid.si

andreja.strukelj@os-kobarid.si

aurora.calvet@os-kobarid.si

barbara.smrekar@os-kobarid.si

bojana.baskar@os-kobarid.si

bozica.spolad-zuber@os-kobarid.si

damjana.nanut@os-kobarid.si

evelina.kravanja@os-kobarid.si

irena.stergar@os-kobarid.si

jasmina.zagar-nascivera@os-kobarid.si

karmen.ostroznik@os-kobarid.si

klavdija.berginc@os-kobarid.si

marjeta.rutar@os-kobarid.si

marjetka.rakuscek@os-kobarid.si

martina.rakuscek@os-kobarid.si

martina.zorc@os-kobarid.si

mateja.cernigoj-skocir@os-kobarid.si

matic.volaric@os-kobarid.si

matjaz.sovdat@os-kobarid.si

nadja.rejec@os-kobarid.si

natasa.spolad-manfreda@os-kobarid.si

nevenka.baskar@os-kobarid.si

nevenka.rakuscek@os-kobarid.si

nika.erzen@os-kobarid.si

nina.levpuscek@os-kobarid.si

petra.skrjanc@os-kobarid.si

rina.berginc@os-kobarid.si

sabina.sovdat@os-kobarid.si

sandra.kozorog@os-kobarid.si

sandra.poljanec@guest.arnes.si

simon.skocir@os-kobarid.si

spela.gregorcic@os-kobarid.si

suzana.volaric@os-kobarid.si

tanja.sivec-rutar@os-kobarid.si

tatjana.sok-lavrencic@guest.arnes.si

tatjana.terlikar@os-kobarid.si

tea.podobnik@os-kobarid.si

urska.mlekuz@os-kobarid.si

vesna.ursic@os-kobarid.si

(Skupno 5.248 obiskov, današnjih obiskov 1)