NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU – šolsko leto 2022/2023

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. razreda, od  šolskega leta  2013/2014  pa tudi za vse učence 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

  • Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.
  • Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni.
  • Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu drugega obdobja (v 6.razredu)  se preverja znanje iz:

  • matematike,
  • slovenščine,
  • tujega jezika- angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja (v 9.razredu)  se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda , v šolskem letu 2022/23 je za našo šolo izbran TUJI JEZIK.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi, vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred:

DATUM AKTIVNOST 6.r 9.r
1. september 2022 Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.   +
4. maj  2023- četrtek NPZ iz slovenščine + +
8. maj  2023- ponedeljek NPZ iz matematike + +
10. maj 2023- sreda NPZ iz tretjega predmeta-tuji jezik   +
10. maj 2023- sreda NPZ iz tujega jezika – angleščine +  
31. maj 2022- sreda Seznanitev učencev z dosežki   +
31. 5., 1. 6., 2. 6. 2023 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.   +
 6. 6. 2023 Seznanitev učencev z dosežki +  
 6.6.,8.6.2023 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +  
15. junij 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   +
23. junij 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +  

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen  v NAVODILIH ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra:
www.ric.si ( Nacionalno preverjanje znanja- Informacije za učence in starše).

Podroben koledar nacionalnega preverjanja znanja za šolsko leto 2022/2023 se nahaja na povezavi TUKAJ.

Za vse informacije se obrnite na Matejo Matajurc, koordinatorico nacionalnega preverjanja znanja naše šole.

Objavila: Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka

(Skupno 5.275 obiskov, današnjih obiskov 4)