POKLICNA ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca. Ker se zavedamo težavnosti in odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve.

Učencem najprej pomagamo pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa v srednje šole, o raznih poklicih, štipendijah in trenutni politiki zaposlovanja. Z vprašalniki ugotavljamo individualni interes in namero za vpis ter svetujemo pri končni odločitvi. Učence na skupinskih in individualnih razgovorih sproti o vsem obveščamo in jim pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter srednjimi šolami, dijaškimi domovi, lokalnimi podjetniki ter bivšimi učenci naše šole.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki.

 

PROMOCIJA STROJNIŠTVA

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kratki predstavitvi poklica strojnik. Kratka filma sta bila posneta v MAHLE Letrika Bovec, TKK Srpenici, ITW-ju Metalflex Tolmin ter Hidri v Tolminu.

https://we.tl/3JKJGriXIG

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

oktober 2017 –

marec 2018

Informacije in svetovanje učencem in staršem pred vpisom v SŠ
Ogledi predstavitev poklicev po Kobaridu
oktober 2017 Predstavitev poklicev na Šolskem centru v Novi Gorici
november 2017 Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti
november 2017 roditeljski sestanek na temo poklicnega usmerjanja
januar 2018 Individualni razgovori starši in učenci o poklicni izbiri in vprašalniku o poklicni poti
januar 2018 Objava RAZPISA za vpis v SŠ (internet)
26. 1. in 27. 1. 2018 Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev v Ljubljani (Gospodarsko razstavišče)
9. 2. in 10. 2. 2018

INFORMATIVNI DNEVI v vseh srednjih šolah in dijaških domovih

V petek, 9. 2. 2018, pouk za 9. razred odpade.

do 5. 3. 2018 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek)
12. 3. – 24. 3. 2018 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah – tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik, umetniška gimnazija: likovna, glasbena, plesna smer ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek)
do 29. 3. 2018 Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih preizkusih oz. izpolnjevanju vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazije
marec 2018 Vpis v srednjo šolo – prijavnico za vpis v SŠ učenci izpolnijo v šoli
do 5. 4. 2018 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK  SREDNJE ŠOLE
10. 4. 2018 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (Internet)
do 25. 4. 2018 Možnost prenašanja prijav
do 31. 5. 2018 Javna objava omejitev vpisa (Internet)
do 6. 6. 2018 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
15. 6. 2018 Zaključek 9. razreda ter razdelitev spričeval
19. 6. – 22. 6. 2018 Vpis na SŠ  oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 22. 6. 2018 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka.
do 22. 6. 2018 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu
do 29. 6. 2018 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 5.7.2018 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 6.7.2018 Objava prostih mest za vpis
do 31.8.2018 Vpis učencev v srednje šole, ki imajo še prosta mesta

 

Na spodnjih naslovih boste našli INFORMACIJE O ŠOLANJU, POKLICIH IN ŠTIPENDIJAH:

MOJA IZBIRA

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

OPISI POKLICEV 

ESVETOVANJE

ŠTIPENDIJE

DIJASKINET

 

 

Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka