POKLICNA ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca. Ker se zavedamo težavnosti in odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve.

Učencem najprej pomagamo pridobiti čim več informacij o možnostih vpisa v srednje šole, o raznih poklicih, štipendijah in trenutni politiki zaposlovanja. Z vprašalniki ugotavljamo individualni interes in namero za vpis ter svetujemo pri končni odločitvi. Učence na skupinskih in individualnih razgovorih sproti o vsem obveščamo in jim pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah. Pri tem sodelujemo tudi z Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter srednjimi šolami, dijaškimi domovi, lokalnimi podjetniki ter bivšimi učenci naše šole.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki.

 

PROMOCIJA STROJNIŠTVA

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kratki predstavitvi poklica strojnik. Kratka filma sta bila posneta v MAHLE Letrika Bovec, TKK Srpenici, ITW-ju Metalflex Tolmin ter Hidri v Tolminu.

https://we.tl/3JKJGriXIG

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

oktober 2016 –

marec 2017

Informacije in svetovanje učencem in staršem pred vpisom v SŠ
Ogledi predstavitev poklicev po Kobaridu
oktober 2016 Predstavitev poklicev na Šolskem centru v Novi Gorici
november 2016 Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti
Januar 2017 Predstavitev poklica reševalec in poklicni gasilec na razredni uri
januar 2017 Individualni razgovori starši in učenci o poklicni izbiri in vprašalniku o poklicni poti
do 23.1.2017 Objava RAZPISA za vpis v SŠ (internet)
27. 1. in 28. 1. 2017 Informativa – Sejem izobraževanja in poklicev v Ljubljani (Gospodarsko razstavišče)
10. 2. in 11. 2. 2017

INFORMATIVNI DNEVI v vseh srednjih šolah in dijaških domovih

V petek, 10. 2. 2017, pouka za 9. razred odpade.

do 28.2.2017 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek)
6. 3. – 18. 3. 2017 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah – tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, zobotehnik, umetniška gimnazija: likovna, glasbena, plesna smer ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (športni oddelek)
do 27. 3. 2017 Posredovanje potrdil kandidatom o opravljenih preizkusih oz. izpolnjevanju vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazije
marec 2017 Vpis v srednjo šolo – prijavnico za vpis v SŠ učenci izpolnijo v šoli
do 4. 4. 2017 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK  SREDNJE ŠOLE
7.4. 2017 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (Internet)
do 25. 4. 2017 Možnost prenašanja prijav
do 30. 5. 2017 Javna objava omejitev vpisa (Internet)
do 6. 6. 2017 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
15. 6. 2017 Zaključek 9. razreda ter razdelitev spričeval
19. 6. – 22. 6. 2017 Vpis na SŠ brez omejitve oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 22. 6. 2017 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka. Seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu
do 23. 6. 2017 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka
do 27. 6. 2017 Prijava za 2. krog izbirnega postopka
30. 6. 2017 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 4.7.2017 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 5.7.2017 Objava prostih mest za vpis
do 31.8.2017 Vpis učencev v srednje šole, ki imajo še prosta mesta

 

 

Na spodnjih naslovih boste našli INFORMACIJE O ŠOLANJU, POKLICIH IN ŠTIPENDIJAH:

MOJA IZBIRA

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

OPISI POKLICEV 

ESVETOVANJE

ŠTIPENDIJE

DIJASKINET

 

 

Mateja Matajurc, šolska svetovalna delavka