Breginjski učenci in mentorici smo letošnji projekt Turizmu pomaga lastna glava zaključili s sprejemom pri ravnateljici in s torto.