Tudi ob zaključku letošnjega šolskega leta smo za učence in starše pripravili anketo, s katero smo želeli preveriti zadovoljstvo z organizirano šolsko prehrano. Rezultati ankete, vključno z vsemi izraženimi mnenji, pobudami, pripombami oziroma pohvalami, nam bodo v pomoč pri organizaciji šolske prehrane v prihodnosti, zato se vsem, ki ste si vzeli čas in izpolnili anketni vprašalnik zahvaljujemo. Analizo ankete si lahko ogledate tukaj: Analiza ankete o šolski prehrani za šolsko leto 2016_2017

Pripravila Nadja Rejec