Na Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid od šolskega leta 2009/2010 deluje šolski sklad. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole: Jasmina Žagar Nascivera, Nevenka Baskar in Mateja Matajurc-namestnica predsednika, in štirje predstavniki staršev: Katja Černuta-zapisnikar, Boštjan Bobič Zabreščak-predsednik, Peter Kanalec in David Četrtič.

Šolski sklad pridobiva sredstva s pomočjo prispevkov staršev, donacij različnih donatorjev ter zapuščin. Sredstva zbiramo tudi z različnimi akcijami.

Z denarjem zbranim v skladu se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali šole, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, z namenom:

  • nakupa nadstandardne opreme in podporo nadstandardnim dejavnostim,
  • za zviševanje standarda pouka,
  • za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
  • za razvojno-raziskovalne projekte,
  • za preventivno delo z učenci za zdravo izrabo prostega časa,
  • za povezovanje z drugimi šolami, za promocijo šole v javnosti in podobno.

S sredstvi šolskega sklada tako vsako leto poskrbimo za izboljšanje pogojev za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga uspešno nadgrajujemo z nadstandardnim programom. O porabi denarja, zbranega v Šolskem skladu, odloča upravni odbor sklada.

1.) Z nakazilom prostovoljnega prispevka za Šolski sklad se pridružite v prizadevanjih za izboljšanje šolskega vsakdana:

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
transakcijski račun: 01246-6030655442; sklic 00-50;
s pripisom: za šolski sklad

 

2.) Program  »NALOŽBE 0,5%«

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident (fizična oseba) zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov. …. PREBERI VEČ

3.) PODARI POT

Veliko skrb posvečamo tudi socialno ogroženim družinam in nadaljujemo tudi z akcijo “PODARI POT”, ki smo jo začeli v letu 2015. …. PREBERI VEČ

 

POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA

 

Boštjan Bobič Zabreščak, predsednik upravnega odbora šolskega sklada OŠ Simona Gregorčiča Kobarid